View All

นอกจากออกแบบให้อยู่ใกล้หน้าต่าง หรือบานกระจกเพื่อช่วยกรองแสงส่วนเกินเข้าสู่ตัวบ้านได้แล้ว ยังสามารถประยุกต์มาติดตั้งข้างสระว่ายน้ำช่วยบังสายตาจากภายนอกเพื่อความเป็นส่วนตัว

ซึ่งแผงระแนงไม่เพียงแต่จะติดได้แบบแนวตั้งหรือแนวนอนเท่านั้น การเว้นจังหวะการวางไม้เป็นแพทเทิร์นจะช่วยสร้างมุมมองที่แปลกตา หลีกหนีความจำเจในรูปแบบเดิมๆ

 

#สร้างบ้านคิดถึงลีอาร์คีเทค
#ลีอาร์คีเทค #ร่างฝันสร้างบ้านบนรอยยิ้ม
#บริษัทรับสร้างบ้าน #บ้านคุณภาพ
#บริการออกแบบ #รับสร้างบ้านครบวงจร
#homebuilder
#architecture