View All

คุณศิริพร สิงหรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด เข้าพบปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรึกษาเรื่องการให้ความร่วมมือในการลดมลภาวะในอากาศ