View All

นางศิริพร สิงหรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด และ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า สมาคมฯได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤติฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่ ที่มีการก่อสร้างจำนวนมาก จึงผลักดันและชูแนวคิด “สร้างบ้านสร้างสิ่งแวดล้อม” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมยิ่งขึ้น ผ่านการดำเนินงาน 2 มิติ ได้แก่

1. มิติด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจรับสร้างบ้าน เช่น การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับแนวคิดด้านการประหยัดพลังงาน

2. มิติด้านการก่อสร้าง เพื่อการป้องกันมลภาวะต่างๆ ระหว่างการก่อสร้าง เช่น การกั้นผ้าใบรอบแนวการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปรอบๆ พื้นที่ข้างเคียง, การทำความสะอาดล้อรถที่ออกจากหน่วยงาน เพื่อเป็นการลดฝุ่นที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจก่อสร้างได้

โดยจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้าน ลดมลภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง โดยมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการแก้ปัญหาระยะยาวไม่ใช่ในช่วงวิกฤตเท่านั้น เพื่อมุ่งหมายหลักคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ที่มา : คอลัมน์กรุงเทพมอนิเตอร์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ