View All

รับนักศึกษาผ่านโครงการหลักสูตร อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

"ลีอาร์คีเทค" เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการผลิตบุคลากรในภาคการศึกษาระดับอาชีวะ ที่จะก้าวเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการรับนักศึกษาผ่านโครงการหลักสูตร อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน รุ่นที่ 8 สาขาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎี และการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริง

 

#สร้างบ้านคิดถึงลีอาร์คีเทค
#ลีอาร์คีเทค #ร่างฝันสร้างบ้านบนรอยยิ้ม
#บริษัทรับสร้างบ้าน #บ้านคุณภาพ
#บริการออกแบบ #รับสร้างบ้านครบวงจร
#homebuilder
#architecture