บริษัทรับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้านคุณภาพ , สร้างบ้านสวย , ออกแบบบ้าน , รับออกแบบสร้างบ้าน , ตกแต่งภายใน

บริษัทรับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้านคุณภาพ , สร้างบ้านสวย , ออกแบบบ้าน , รับออกแบบสร้างบ้าน , ตกแต่งภายใน

บริษัทรับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้านคุณภาพ , สร้างบ้านสวย , ออกแบบบ้าน , รับออกแบบสร้างบ้าน , ตกแต่งภายใน

บริษัทรับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้านคุณภาพ , สร้างบ้านสวย , ออกแบบบ้าน , รับออกแบบสร้างบ้าน , ตกแต่งภายใน

We Build Your Smileร่างฝัน สร้างบ้านบนรอยยิ้ม

ให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความฝันของคุณ ติดต่อสอบถาม ขอรับคำปรึกษาในการสร้างบ้าน

News

15 Sep

คุณศิริพร รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

คุณศิริพร  สิงหรัญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำเร็จการศึกษาปริญญาโทโครงการ EXECUTIVE MBA รุ่น 19 ทางด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณศิริพร  สิงหรัญ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและมีความพยายามจนสามารถบริหารงานในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาบริษัทให้มีมาตรฐาน จนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างยิ่ง จากอดีตถึงปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการรับสร้างบ้าน ภายใต้สโลแกน "ร่างฝัน สร้างบ้านบนรอยยิ้ม" โดยใช้วัสดุในการก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานและใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติและแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 2 ปีซ้อน คือ ปี 2557 และ ปี 2559

คุณศิริพร  สิงหรัญ ยังเป็นบุคคลที่อุทิศตนให้แก่สังคมร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น

  • การรับนักศึกษาทวิภาคี รุ่น 2 และรุ่น 5 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร สาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างบ้าน
  • โครงการ"จักรยานเพื่อน้อง" ณ โรงเรียนวัดพระแก้ว จ.ชัยนาจ
  • โครงการอาคารเอนกประสงค์เพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดถ่ำองจุ จ.กาญจนบุรี
  • โครงการมอบห้องสุขา ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จากผลงานดังกล่าว และการที่คุณศิริพร  สิงหรัญ เป็นผู้ที่ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การทำงานจนประสบความสำเร็จอย่างสูง และอุทิศตนเพื่อสังคมตลอดมา ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่นให้แก่ คุณศิริพร สิงหรัญ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป