2526

หลังจากจบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2526 คุณศิริพร  สิงหรัญ ได้ทำงานในสายงานการออกแบบ และก่อสร้างตลอดเรื่อยมา จากการสั่งสมประสบการณ์ในสายวิชาชีพ มากกว่า 10 ปี คุณศิริพร สิงหรัญ จึงได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด ขึ้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2538 เพื่อดำเนินธุรกิจ ด้านงานออกแบบและงานก่อสร้างอาคารทั่วไป

2540

เพื่อให้การทำงานมีความสมบูรณ์ และต่อเนื่อง ลดปัญหาความไม่สัมพันธ์กันระหว่างแบบบ้านและแบบตกแต่งภายใน จึงได้เพิ่มบริการงานออกแบบและตกแต่งภายใน พร้อมจัดทำและติดตั้งด้วยช่างเฟอร์นิเจอร์ฝีมือดีจากทางบริษัท ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของลูกค้า และถือเป็นการบริการที่ครบวงจร

2549

ด้วยความพึงพอใจของลูกค้าในผลงานการออกแบบ, การก่อสร้าง, งานตกแต่งภายใน และส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การบริการที่สร้างความประทับใจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางคุณศิริพร และทีมงาน เล็งเห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมในทุกๆด้าน จึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างเต็มตัว ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ภายใต้สโลแกน

2551

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

2553

ขึ้นเป็นสมาชิกระดับสามัญ ในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 

 

วิสัยทัศน์ Vision

  • เป็นผู้นำการสร้างบ้านคุณภาพ ด้วยแบบบ้านที่มีรูปแบบทันสมัย โดดเด่น
  • เป็นผู้นำด้านการบริการ ภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้า
  • เป็นองค์กรที่น่าทำงานของพนักงาน

กลยุทธ์ STRATEGY

  • Differentiation Strategy  ความสามารถในการรองรับงานออกแบบได้หลายประเภท และหลากสไตล์ สร้างสรรค์งานออกแบบทุกชิ้น ให้มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวเป็น “Individual Design”
  • Speed Strategy  เน้นการทำงานที่รวดเร็ว ทั้งในการนำเสนองานออกแบบร่างฝัน และก่อสร้างให้ลูกค้า

ขอบเขตการบริการ Service Scope

  • บริการงานออกแบบที่จะก่อสร้างในเขต กทม. และปริมณฑล ต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นกรณี

ประเภทของงานออกแบบอาคาร และตกแต่งภายใน Design & Interior

  • งานบ้านพักอาศัย, บ้านเดี่ยว, โฮมออฟฟิต, สำนักงาน, อพาร์ทเมนต์, โรงแรม, โครงการจัดสรร, อาคารพาณิชย์, ทาวน์เฮาส์, อาคารโรงงาน, โกดังและคลังสินค้า

ประเภทของงานก่อสร้าง Type Of  Building

  • อาคารทั่วไป, โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, โครงสร้างเหล็ก ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น

แนวคิดในการดำเนินงาน Operation Concept

ในปัจจุบัน คุณภาพของสินค้า และบริการจัดถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นในการแข่งขัน การใส่ใจให้ความสำคัญกับคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานเป็นเรื่องที่ทางบริษัทฯมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของลูกค้า และของพนักงาน

องค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการของบริษัท คือ การมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดแบบ Positive Thinking ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตน ให้ทีมงานทุกคนของเรามีความสุขในการทำงาน ทำงานกันด้วยใจที่มีความฝัน และช่วยกันร่วมมือสานฝันที่จะนำธุรกิจก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืนด้วยกันกับบริษัท ภายใต้กรอบแนวคิดในเรื่องของ Innovation Design, Product Quality โดยเฉพาะการสร้างบ้านซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของลูกค้า เป็นความภาคภูมิใจและเป็นที่ต้องให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตอย่างลงตัวในวันข้างหน้า ทีมงานเราจะทำหน้าที่ออกแบบร่างฝันตามโจทย์ที่ได้รับและสร้างบ้านให้สำเร็จ งดงามบนรอยยิ้มอันเป็นความสุขทั้งของลูกค้าและของเรา

แนวคิดการออกแบบ Design Concept

ยุค Globalization การออกแบบแต่ละชิ้นงาน ไม่เพียงต้องคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐาน (Functional Design Based) เป็นหลักแล้ว หัวใจสำคัญที่ให้ได้งานแบบที่ดี คือ ความยืดหยุ่นในการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ตามวัสดุที่ทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้าง หลีกหนีข้อจำกัดในเรื่องของต้นทุน เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้สมบูรณ์แบบ มีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้แนวคิด “ร่างฝัน สร้างบ้านบนรอยยิ้ม”

 

 

กลยุทธ์การบริหาร

 

Lee Concept

กลยุทธ์ Lee Concept

Lee Concept

กลยุทธ์ The 4 Best of LEE

 

รู้จักกับ LEE

กลยุทธ์ LEE Concept ลีอาร์คีเทค  ร่างฝันสร้างบ้านบนรอยยิ้ม

ด้วยประสบการณ์ทำงานและพบปะลูกค้าโดยตรงกว่า 20 ปี เราได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ชีวิตความเป็นอยู่ Lifestyle ของลูกค้ามาวิเคราะห์อย่างมีกระบวนการ ทำให้ผลงานการออกแบบบ้านแต่ละหลังมี Function & Design Concept ที่ชัดเจน มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแปลกตา และสวยงามอย่างมี Style โดยเน้นความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย บ่งบอกถึง Lifestyle ของเจ้าของบ้าน ประกอบกับการมุ่งเน้นงานบริการภายใต้คุณภาพ เราพิถีพิถันกับการก่อสร้าง เลือกวัสดุ สร้างความพึงพอใจกับลูกค้าให้มีความรู้สึกคุ้มค่าในงานและราคาเป็นหลักอย่างแท้จริง

ด้วยวิกฤตการณ์ Global Warming ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน ราคาน้ำมัน และวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราไม่นิ่งนอนใจที่จะนำมาเป็น Topic สำคัญในการออกแบบบ้านรุ่นใหม่ และใช้ Lee Concept เป็นแนวทางการทำงาน

 

L : Lean Management

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบ เพื่อรักษาต้นทุนให้ราคาขายที่เหมาะสมและแข่งขันได้

การวางระบบการทำงานที่กระชับ ลดขั้นตอนและเวลาด้วยฐานข้อมูลที่ชัดเจน สร้างมาตรฐานการทำงานที่ต่อเนื่องลดความผิดพลาด หรือลดความสูญเสียที่จะเพิ่มภาระให้ต้นทุน การเข้มงวดกับทีมงานในการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทางลีอาร์คีเทคได้เพิ่มระบบตรวจสอบโดยติดตั้งกล้อง CCD ประจำหน่วยงาน เพื่อให้เห็นการทำงานทั้งระบบ แบบ Real Time ทำให้ ลีอาร์คีเทค เป็นที่ไว้วางใจ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งรายเล็กและรายใหญ่ด้วยดีเสมอมา

 

E : Energy Saving

การใช้วัสดุประหยัดพลังงานและใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติและอาทิตย์ (Solar Energy)

นอกจากแนวคิดการประหยัดพลังงานขั้นพื้นฐานในด้านการวางผังตามสภาพทิศทาง แสงแดด สายลม และการใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานแล้ว เรายังเล็งเห็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าแสงสว่างและน้ำร้อน

 

E : Environment Focus

การใช้วัสดุทดแทนและสร้างความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติทั้งภายในและภายนอก

การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทั้งไกลและใกล้ตัว ใช้หลักการออกแบบ สร้างบรรยากาศที่สัมผัสธรรมชาติทั้งภายนอกและภายใน ให้มีความผสมผสานระหว่าง Concept Inside Out และ Outside In เช่น ลูกเล่นงานออกแบบ สร้างมุมมองใกล้ชิดสวนในระยะใกล้ตา หลีกหนีความไม่สวยงามของสภาพแวดล้อมภายนอก เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว เช่น การใช้ระแนงไม้บังแดดแต่ยังสามารถรับลมธรรมชาติได้ การปิดผิวผนังด้วยไม้และผิวซีเมนต์เปลือย ทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่น น่าอยู่ ลดความแข็งกระด้างของคอนกรีต

อีกทั้งผลงานที่ผ่านมาเรายังหลีกหนี้ความจำเจของงานรูปแบบเดิมๆ ด้วยการใช้เหล็กมาเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ทั้งประโยชน์ใช้สอย ความงามอย่างทันสมัย อีกทั้งยังลดเวลาในการทำงานก่อสร้างให้เร็วขึ้น

เกร็ดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ เราให้ความสำคัญในการเติมเต็มกับความภูมิใจของลูกค้าที่มีบ้านบนรอยยิ้มจากทีมงาน ลีอาร์คีเทค