2558

- อาคารสำนักงานลีอาร์คีเทค "LEE HOUSE" รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

Award leearchitect

 

2557

- ดำรงตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน วาระปี 2557-2558

- ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในการจัดการอาชีวศึกษา ศึกษาระบบทวิภาคี

Award leearchitect Award leearchitect

 

2556

- ได้รับ ISO 9001 : 2008

Award leearchitect

 

2555

- ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน วาระปี 2555-2556

- ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในคณะกรรมการประกวด การออกแบบบ้านเหล็กด้วยนวัตกรรมเขียว ประจำปี 2012 (Thailand Steel House Contest 2012)

Award leearchitect Award leearchitect

 

2554

- ให้การสนับสุนน "โครงการสร้างบ้านด้วย...รอยยิ้ม" ของกรุงเทพมหานครตามโครงการแบบบ้านยิ้ม...เพื่อประชาชน

Award leearchitect