กลยุทธ์ The 4 Best of LEE 

ด้วยผลงานการออกแบบ และ ก่อสร้างบ้านในปีที่ผ่านมาภายใต้สโลแกน "ร่างฝัน สร้างบ้าน บนรอยยิ้ม" ยังคงสร้างความประทับใจและภาคภูมิใจให้กับทีมงาน ลีอาร์คีเทค ทุกคน เพราะความพึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งคำติชม ข้อแนะนำต่างๆ ที่ลูกค้ากรุณาถ่ายทอดให้ทีมงานด้วยเจตนาที่ดี ล้วนเป็นแนวทางสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ยืนไป

เพื่อรองรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทางบริษัทได้เตรียมแผนการทำงานที่จะต้องเดินหน้าด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของทีมงาน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ ลีอาร์คีเทค ในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งด้านการออกแบบ และการก่อสร้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประโยชน์คุ้มค่าที่สุด ให้กับลูกค้าด้วยหลักการทำงาน The 4 Best นั่นคือ

 

 
ทิศทางแสงแดดและสายลม


Best Design

แบบที่โด่ดเด่น สวยงาม
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
คำนึงถึงทิศทางของ
แสงแดดและสายลม

ประหยัดพลังงาน


Best Material

คัดเลือกวัสดุชั้นเยี่ยม
มีมาตราฐานรองรับ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน

คุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง


Best Quality

คุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง
ใส่ใจทุกขั้นตอน
กลั่นกรองทุกกระบวนการ
พิถีพิถันทุกรายละเอียด

บริการด้วยหัวใจ


Best Service

บริการด้วยหัวใจ
เริ่มต้นบนรอยยิ้ม
และจบลงด้วยความสุข
ทั้งลูกค้าและทีมงาน