ดูทั้งหมด

คุณศิริพร สิงหรัญ กรรมการผู้จัดการ "ลีอาร์คีเทค" ร่วมงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจ ปี 2019 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์